Marktonderzoek - waarom hebben we enquêtes nodig?

Wat is marktonderzoek, waarvoor dienen enquêtes en onderzoek?

Marktonderzoek bestaat uit het verzamelen en de interpretatie van gegevens. Deze activiteiten laten toe basiselementen van de markt vast te stellen, zoals prijzen van goederen en diensten, hun vraag en aanbod en de opinie en het gedrag van de consument. Marktonderzoek maakt tevens het definiëren mogelijk van de koers gevolgd door de concurrentie.

Tegenwoordig hangt het succes van een onderneming af van de analyse die het nemen van de juiste opties in het bedrijfsleven vereenvoudigt. Het bewustzijn van de noden van de markt met daarop goed toegepaste marketingstrategieën maken de ontwikkeling mogelijk van nieuwe diensten en producten.

Marktonderzoek - waarom hebben we enquêtes nodig?

Marktonderzoek is het belangrijkste onderdeel in het verzamelen van gegevens die het mogelijk maken de concurrentie voor te blijven.

Dergelijk onderzoek is aan te raden bij verhoogd risico, wanneer het bedrijf belangrijke beslissingen neemt betreffende de te volgen strategie. Dergelijke situaties zijn bijvoorbeeld:

 • Het op de markt komen van concurrentie, erg in de smaak van het klienteel.
 • De geplande uitbreiding naar nieuwe markten.
 • Het transformeren van de verkopers- in een kopersmarkt.
 • Wijzigingen in de economische overheidspolitiek in een bepaald land.
 • Permanente verandering in de wensen van de kopers alsmede afnemende behoeften.

Het belangrijkste motief voor het onderzoek door dienstverlenende en productondernemingen, is de toenemende vraag naar aangeboden producten. Van de onderstaande factoren is bekend dat ze doeltreffend zijn voor het verkrijgen van zoveel mogelijk klanten:

 • Testonderzoek
 • Prijsonderzoek
 • Merkonderzoek
 • Explortieonderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Huishoudpanels

Talrijke factoren beïnvloeden de keuze van de onderzoeksmethoden, zoals: de beschikbare tijd voor het verzamelen van de gegevens, de omvang van het onderzochte gebied, de financiële middelen alsmede het doel van het onderzoek.

Een enquête is een van de populairste onderzoekstechnieken. Omwille van het gemakkelijk verzamelen van gegevens en de eenvoudige analyse ervan, werd het het basesinstrument voor marketingonderzoek.

Een enquête is een van de populairste onderzoekstechnieken.

We onderscheiden enkele soorten enquêtes die het makkelijker maken om de juiste techniek te kiezen voor het onderzochte onderwerp en aspecten die belangrijk zijn voor de klant. Op dit moment worden o.a. de volgende enquêtemethoden gebruikt:

 • Telefoongesprekken,
 • Mail,
 • Pers ,
 • Direct,
 • Radio en TV,
 • Commercieel,
 • Computer,
 • Auditorium,
 • Uitdelen;

De meest toegankelijke en goedkoopste manier van dataverzameling in het tijdperk van het Internet, is uiteraard een online en mobiel onderzoek. Dergelijk onderzoek heeft een relatief hoog bereik tegen lage financiële kosten. Online enquêtes zijn eenvoudig en het beantwoorden ervan is niet moeilijk voor de deelnemers.

De anonimiteit van het onderzoek garandeert de geloofwaardigheid van de gegeven antwoorden, die overeenkomt met de doeltreffendheid van het uitgevoerde onderzoek.

TGM Research - mobile surveys

TGM Panel België maakt deel uit van de wereldwijde marktonderzoek leverancier - TGM Research FZE. We leven allemaal in een digitale wereld. Laten we hem ontdekken voor het marktonderzoek. Ga met ons mee op deze mobiele reis.

PANEL OVERZICHT